Rock climbing
>
Route openers 

Rochers de Mozet

Kever [6c+]

Panda [6b]

Uil [5c+]

Vis [5c]

A
20
B
43
C
34
D
104
E
2
F
20
G
29
H
35
I
1
J
11
K
10
L
47
M
42
N
5
O
3
P
34
R
23
S
36
T
15
U
1
V
73
W
17