Profile 

wimw


112211113322113311332211
44+55+5a5b5b+5c+6a6a+6b6b+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

18-1-2004

L'Ovni18-1-20045a / a vue Rochers de Néviau (Dave)
Super Pili-Pili18-1-20045 / a vue Rochers de Néviau (Dave)
Le tiroir18-1-20045a / a vue Rochers de Néviau (Dave)
La patate18-1-20045a / a vue Rochers de Néviau (Dave)

27-9-2003

20-9-2003

23-8-2003

29-7-2003

27-7-2003