Profile 

STVV


1122221144331122
33+44a4b4c5a5a+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

2-10-2011

Kriek2-10-20114b / a vue Carrière de Durnal
Patta Negra2-10-20115a+ / a vue Carrière de Durnal
Pepijn2-10-20114c / a vue Carrière de Durnal
Merijn2-10-20114c / toprope Carrière de Durnal
Beaufort2-10-20114c / toprope Carrière de Durnal

10-9-2011

13-6-2011

20-3-2011