Profile 

Micdewe

City: Schaerbeek

221111113322101044112211
44+4a4c5a5b5c6a6a+6b6c+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

1-5-2013

Rat1-5-20136a+ / redpoint Rochers de Mozet
Beo1-5-20136a / a vue Rochers de Mozet
Eekhoorn1-5-20136b / redpoint Rochers de Mozet
Eikel - variant net rechts van de graat1-5-20135a / a vue Rochers de Mozet
Grizzly1-5-20135c / a vue Rochers de Mozet
Pier1-5-20135c / a vue Rochers de Mozet
Dino1-5-20135c / a vue Rochers de Mozet
Anaconda1-5-20135b / a vue Rochers de Mozet

28-4-2013

21-4-2013

14-4-2013

6-4-2013