Profile 

geertdv

City: Kessel-Lo

111111111144223311
44a4b4c5+5a5a+5b5b+

Route nameDateLevel | StyleCrag name

19-6-2017

't promilleke19-6-20175a / toprope Carrière de Durnal
Smeagol19-6-20175b / a vue Carrière de Durnal
Frodo19-6-20175b / toprope Carrière de Durnal

14-6-2017

29-5-2017

20-8-2016

3-7-2014