Profile 

Baloeba


22111111
4b4c5a5b

Route nameDateLevel | StyleCrag name

28-6-2009

Sam28-6-20095a / toprope Carrière de Durnal
Blue Eyes28-6-20094b / toprope Carrière de Durnal
Hippo Campus28-6-20094b / toprope Carrière de Durnal
Merijn28-6-20094c / toprope Carrière de Durnal
Frodo28-6-20095b / toprope Carrière de Durnal