Profile 

Neeltje


11229988993355
3+4a4b4c5a5a+5b

Route nameDateLevel | StyleCrag name

5b

L' Aiglon12-7-20135b / toprope Rochers du Paradou
The Cosy Corner3-7-20115b / toprope Carrière de Durnal
Ma première Dalle13-7-20135b / toprope Rochers du Paradou
The Corner3-7-20115b / toprope Carrière de Durnal
court et efficace13-7-20135b / toprope Rochers du Paradou

5a+

5a

4c

4b

4a

3+